HYI Alumni Reunion Photos

Alumni News

Gatherings for HYI alumni were held this July in Hangzhou and Guangzhou

In July 2022, HYI Associate Director Ruohong Li visited Harvard-Yenching partner institutions in Hangzhou and Guangzhou, meeting HYI alumni for dinner in both cities. Thank you to alumni in both cities for joining us!

Photo from the HYI alumni reunion in Hangzhou, July 2022: First Row: Liu Dong, Li Ruohong, Shen Hong, Sun Jinghao Back Row: Zhang Wenjun, Xu Yongming, Wang Guoqin, Dong Jie

 

Photo from the HYI alumni reunion in Guangzhou, July 2022: First Row: Xiao Diwen, Zhu Jiangang, Cheng Huanwen, Li Ruohong, Xiao Bin, Tan Ankui, Wei Chaoyong Back Row: Yan Lijun, Huang Sujuan, Zhou Xiang, Wang Lei, He Junzhi, Zhang Haiqing, Yang Xiaoliu

Related Stories

HYI Alumni News: Spring 2023
HYI Alumni News: Winter 2022
HYI Alumni Reunion Photos